جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فریپیکر ، مرجع دانلود رایگان فایلهای گرافیکی برای همه

روز جهانی خلاقیت

تاریخچه روز جهانی خلاقیت و نوآوری

در تقویم جهانی هر ساله روز 21 آوریل به عنوان روز جهانی خلاقیت و نوآوری شناخته شده است که در مورد زمان نامگذاری آن بهتر است بدانید که روز جهانی خلاقیت و نوآوری یا WCID در 25 ماه می، سال 2001 در تورنتو کانادا نام گذاری شد. کسانی که این روز را تعیین کردند، جزو سگال کانادایی بودند که در زمینه خلاقیت در سال 1977 مطالعاتی را کامل کرده بودند.

هنگامی که بحران خلاقیت در کانادا به یک مسئله مهم تبدیل شد، آن ها تصمیم گرفتند که روز نوآوری و خلاقیت جهانی را نامگذاری کنند  تا با تصمیمات جدید ، فعالیت های جدید و رسیدن به نتایج بهتر بتوانند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند.

روز جهانی نوآوری و خلاقیت اولین بار در آوریل سال 2002 به کمک دانشجویانی که مردم را تشویق می کردند تا از خلاقیت خود استفاده کنند، جشن گرفته شد. بعد از موفقیت چنین جشنی، انواع مختلفی از اجماعات در کشور های مختلف سراسر جهان تشکیل شد که این روز را جشن می گرفتند. روز جهانی خلاقیت و نوآوری در سال 2006 به یک جشن جهانی تبدیل شد.

فایل در حال دانلود است...
برای تداوم خدمات فریپیکر، از شما تقاضا داریم که ما را به دیگران معرفی کنید.